Kvalitets– säkerhetspolicy Softtoys by Minicars AB


Säkra produkter – CE-märkning

Alla produkter är testade enligt Europas gällande leksakers säkerhetsföreskrifter enligt EN71:73. Det innebär att samtliga produkter är CE-godkända. CE-godkända leksaker är: 1. Dragsäkra – ögon, nos av plastknappar samt eventuella övriga detaljer är dragfasta. Sömmarna är testade.

2. Eld- och flamsäkra – materialet kan inte flamma upp. Inga flamskyddsmedel är tillsatta.

3. Kemikalier – inga kemikalier ligger över värdena för vad som är tillåtet och ska inte kunna skada små barn eller djur. Alla delar av mjukisleksaken är testade.

Produkterna är märkta med säkerhetsföreskrifter, tvättsymboler, CE, spårnummer samt kontaktuppgifter till importör/tillverkare (Softtoys by Minicars).


Etik, miljö och säkerhet

Softtoys jobbar hela tiden för att leva upp till textilbranschens miljötänk som manar till vår kollektiva miljöpåverkan. Vi tänker framåt när det gäller etik, barnsäkerhet samt. Att arbeta i en bransch som riktar sig till barn kräver ett stort ansvar och noggrannhet, något vi är väl medvetna om och agerar efter i alla steg från idé till produktion.

Vi har en rak kommunikation med våra fabriker och för oss är bra arbetsförhållanden och arbetsmiljö viktiga. Code of Conduct är något vi manar våra tillverkare till. Vi försöker alltid förbättra oss själva och följa med i utvecklingen när det gäller produktion av mjukisdjur och leksaker.

Vi på Softtoys har en kvalitets- och säkerhetspolicy som lyder:

Grunden till Softtoys är byggd på ansvar och genuinitet. Därför uppfyller alla våra artiklar den högsta möjliga standarden när det kommer till design, material och säkerhetskrav. Vi står för att kunna ge kunden snabb och felfri service, och gör alltid vårt bästa för att skapa en tillfredsställande relation till alla våra kunder.


GDPR & Sekretess

Softtoys by Minicars AB garanterar att aldrig lämna ut dina personuppgifter eller e-postadress till tredje part, såvida inte särskilda skäl föreligger, t. ex. att tillsynsmyndighet begär uppgifter.

Enligt GDPR har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig, du kan när som helst begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister genom att kontakta oss. Vi spar inte uppgifter som inte längre används utöver krav för bokföring, 7 år enligt bokföringslagen om order lagts i vårt system.